Erkenning krijgen

Steeds vaker gaan studenten voor hun stage of leerbaan naar het buitenland. Volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs mogen ze dat uitsluitend doen bij erkende organisaties. Ook buitenlandse leerbedrijven moeten dus worden erkend. Rebuild Suriname begeleidt Surinaamse bedrijven bij het verkrijgen van de erkenning.

Heb je de erkenning dan gaat Rebuild Suriname voor jullie aan de slag om de juiste stagiar(e)s te vinden.

Voorwaarden erkenning

Als erkend leerbedrijf dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zorg voor een goede en veilige werkplek voor de student;
 • Bied de student een passende leerplaats en werkzaamheden binnen jouw arbeidsorganisatie, gerelateerd aan het beroep waarvoor die in opleiding is;
 • Wijs een praktijkopleider aan die bekend is met de eisen van de opleiding en die tijd en middelen krijgt om de student op de werkvloer te begeleiden;
 • Werk samen met Rebuild Suriname (RBS) en verstrek de benodigde informatie;
 • Ga akkoord met de vermelding van jouw bedrijfsgegevens op onze media waar studenten een stage of leerbaan zoeken.

De praktijkopleider

Als praktijkopleider organiseer je het leerproces van de student op de werkvloer en leid je de student op in de praktijk. Maar hoe ontwikkel je jezelf als praktijkopleider? Rebuild Suriname biedt een breed scala aan trainingen. Jij kiest de manier van leren en ondersteuning die bij jou past.

Tijdens de stage is Rebuild Suriname beschikbaar voor al jouw vragen over jouw rol als praktijkbegeleider.

Mogelijkheden voor alle sectoren

Sectoren o.a.: Oil & gas, Zorgsector, Toerisme, Onderwijs, Bouwsector ...

Ja, wij willen stagiair(e)s in onze organisatie!

Samenwerken met Rebuild Suriname

 • Rebuild Suriname en de Surinaamse vragende partij gaan een samenwerkingsovereenkomst aan.
 • Rebuild Suriname neemt het voortouw en dient de aanvraag in voor erkenning als leerbedrijf.
 • De Surinaamse partij stelt de functiebeschrijving op als leidraad voor de werving van de potentiële stagiairs.
 • Tevens bepaalt de Surinaamse partij welke faciliteiten beschikbaar worden gesteld, waaronder een veilige omgeving, inkomen, reiskostenvergoeding en de gewenste duur van de stageperiode.
 • Na afronding van alle formaliteiten gaat Rebuild Suriname direct aan de slag met het werven, selecteren en informeren van stagiairs voor de beschikbare functies in Suriname.
 • De Surinaamse partij erkent de behoefte aan begeleiding voor de stagiair en zegt toe een praktijkbegeleider te benoemen die de stagiair(es) begeleidt tijdens de stage.
 • Rebuild Suriname biedt waar nodig ondersteuning aan de student en bespreekt eventuele problemen met de Surinaamse partij.
 • Rebuild Suriname biedt waar nodig ondersteuning aan de praktijkbegeleider.
 • Er wordt uitsluitend gezocht naar kandidaten met een MBO-4 niveau (hoogste niveau MBO).
 • Bij vragen en problemen communiceert de Surinaamse partij direct met Rebuild Suriname.