Category: Agri- & Horticulture

Starting Date: 01 Oct, 2022

Project Duration: One year

Posted on: 02 Sep, 2022

Posted by: Tiny Garden’s Suriname

About the project

Projectplan Tiny Gardens

 

Probleem: dagelijkse maaltijd is onbetaalbaar

Our world produces enough food to feed all 8 billion people, yet 815 million are currently hungry due to their lack of resources, an extremely unequal income distribution in the world, and conflict within specific countries. According to the World Food Program, 66 million primary school-age children attend classes hungry across the developing world, with 23 million in Africa alone. This causes poor nutrition in nearly half of deaths in children under five—3.1 million children each year. And, believe it or not, 1 in 6 Americans–around 49 million—struggle regularly to put food on the table. (EMBRACE RELIEF, 2022)

 

Deze tekst spreekt voor zich, dit wereldprobleem raakt ook Suriname. Sinds COVID-19 is de economie wereldwijd verslechterd, daarnaast hebben vele mensen hun bron van inkomsten verloren, én hebben diverse lokale situaties zoals overstromingen en devaluaties ervoor gezorgd dat de economische crisis ook de huiskamers in Suriname is binnengekomen.

Vanwege de steeds stijgende winkelprijzen is er voor veel gezinnen geen licht meer aan het eind van de tunnel, jeugdigen hebben geen brood voor school laat staan de kans om van hun belangrijkste maaltijd van de dag te genieten namelijk hun ontbijt. Gezond voedsel helpt niet alleen voor een gezond lichaam, maar ook voor een gezonde geest. Onderzoeken wijzen uit dat honger daarentegen leidt tot stress, depressie, slechtere leer- en werkprestaties, criminaliteit en daarmee een vicieuze cirkel van armoede. Hoe kunnen wij dit lot samen voorkomen?

Oplossing: iedereen plant

Uit onderzoek van de stichting is gebleken dat de agrarische sector de beste manier is naar zelfvoorziening. De vele problemen waarmee deze sector te maken heeft hebben wij in beeld gebracht. Hieruit ontstond Tiny Gardens Suriname. Je hoeft geen hectare aan grond te bezitten om aan landbouw te kunnen doen, de nieuwe plantmethode die Tiny Gardens Suriname zal lanceren gaat bewijzen dat zelfs de kleinste ruimtes goed beplant kunnen worden zodat je het maximale uit jouw erf of perceel kan halen. Het maakt daarbij niet uit hoe klein of hoe groot, hoeveel zon er schijnt of hoeveel het regent. Met de nieuwe plantmethode van Tiny Gardens Suriname kunnen zowel jongeren als ouderen, met een minimale investering, zichzelf dagelijks voorzien van verse groenten of fruit.

Dit project garandeert niet alleen voedselzekerheid voor de deelnemers, het leert de deelnemers belangrijke skills waarbij zij in hun eigen inkomen kunnen voorzien en deze kennis over zelfredzaamheid aan de volgende generaties kan meegeven.


Doelgroep & doelstellingen

Doelgroep

Tiny Garden’s Suriname zal jeugdigen maar ook de ouder die planten noodzakelijk vinden, opleiden en hun de diverse plant technieken aanleren. Door middel van de Tiny Garden’s willen wij alle Surinamers zowel jong als oud zelfvoorzienend landbouw aanleren.

Doelstellingen

In een periode van 12 maanden gaan wij:

- Jeugdigen opleiden tot Agripeneurs

- Jeugdigen opleiden tot zelfvoorzienende volwassenen

- Tehuizen voorzien van Tiny Gardens en kennis

- Kennis en informatie beschikbaar stellen aan de totale gemeenschap via onze informatiekanalen

Methode
De Stichting en Tiny Gardens Suriname zullen jongeren opleiden en begeleiden tot Agripeneurs door middel van trainingen zodat zij hun kennis kunnen delen met andere leeftijdsgenoten.

Een training ziet er als volgt uit: de training bestaat uit 3 delen namelijk:

Theorie: hier zullen de studenten alles leren over de planten zoals plantenziekten herkennen, wortelvorming en bodem preferentie en dergelijken.

 

Praktijk: hier zullen de studenten op het veld werken, namelijk zelf planten, plantenziekten bestrijden en ontdekken, oogsten en dergelijke.

Business: hier zullen de studenten leren hoe zij geld kunnen verdienen met hun aanplant/ met landbouw.

Het doel is om, samen met andere organisaties, ook bij te dragen aan een sociaal doel door tehuizen te voorzien van Tiny Gardens. Het doel is om binnen 12 maanden ten minste 140 Tiny Gardens te doneren aan 14 verschillende scholen en kinderinstellingen, waarbij elke instelling wordt voorzien van 10 Tiny Gardens. De jongeren die getraind zijn, gaan deze Tiny Gardens maken, bij de instellingen installeren en onderhouden, alsook de opgedane informatie delen met geïnteresseerde jeugdigen die wonen in de kinderinstellingen.

Kortom, met dit project creëren jongerenwerk voor jongeren, jongeren ondersteunen jongeren, jongeren consulten jongeren, maar wij jongeren vergeten onze belangrijkste partners nooit, dat zijn de ouderen, onze ouders en noem maar op. Het gaat de grootste jongeren mix ouderen samenwerking voor een geweldig goed doel ooit zijn. One for the Books.

De Tiny Garden
Een Tiny Garden bestaat uit een compleet gevulde plantenbak bestaande uit aarde mix koeienmest. de garden wordt dan weer onderverdeeld in plantvakken van 40 bij 40 cm. en de grote van zo een garden is vanaf 80x80 cm tot en met 160x120cm

Share this project