Jongeren Denktank Suriname

De Jongeren Denktank Suriname is 17 januari 2023 officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst op de Ambassade van Suriname in Den Haag. De Denktank is een initiatief van de Ambassadeur van Suriname in Nederland en Rebuild Suriname. Dit initiatief wordt ondersteund door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) in Suriname.

De aanwezige studenten juichen dit initiatief van harte toe. “Eindelijk een concept dat de student MBO, HBO en Universiteit uitdaagt om mee te denken en te helpen aan de ontwikkeling van Suriname”

Suriname verandert snel en heeft behoefte aan jong talent en moderne visies om de economie te versterken. Young professionals en studenten hebben bewezen visies te ontwikkelen, die relevant zijn voor Suriname, het land in transitie. Die visie omzetten in een plan van aanpak is een verdere concretisering en kan bijvoorbeeld door hun stageperiode te gebruiken om samen met Surinaamse bedrijven, instellingen, overheid maar vooral met Surinaamse studenten in Suriname verder vormgeven aan de plannen.

Suriname heeft in dit verandertraject jouw kennis en menskracht nodig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *