ECONOMISCHE ZAKEN GAAT STRUCTUREEL SAMENWERKEN MET REBUILD SURINAME

Het ministerie van Economische zaken heeft een intentieverklaring met de consultant van Rebuild Suriname (RS), Prekash Ramsingh getekend. Het doel hiervan is om gezamelijke projecten uit te voeren die de ambities van EZ en de doelen van RS verder ondersteunen.

Om de economie van Suriname te bevorderen heeft RS webapp gelanceerd. Deze applicatie zal ervoor zorgen dat experts in het buitenland verbonden worden aan projecten in Suriname. Rebuild Suriname gaat de kleine en middelgrote ondernemingen KMO’s trainen en begeleiden in het gebruik van de web applicatie. De minister van EZ, Rishma Kuldipsingh, geeft aan dat dit de eerste stap is naar succes en dat het Ministerie bereid is om op diverse gebieden samen te werken, daar één van de beleidsdoelen is om ondernemerschap te stimuleren.

Het directoraat ondernemerschap heeft een faciliterende en begeleinde rol naar ondernemers toe. De webapp zal mede ervoor zorgdragen dat Surinaamse ondernemers gaan groeien, de werkgelegenheid gaat toenemen en het ondernemersklimaat zal worden gestimuleerd. Op kort termijn zullen er gezamenlijke projecten uitgevoerd worden die passen binnen het beleid van EZ en doelen van Rebuild Suriname.

Rebuild Suriname ontwikkelt duurzame projecten, die bijdragen aan de groei van de economie van Suriname.

Daarnaast wil RS een sleutel oplossing bieden aan Nederlandse investeerders om gemakkelijk de stap te ondernemen om in Suriname te investeren. Dit traject zal bestaan uit begeleiding en facilitering.Tenslotte zullen beide partijen, EZ en RS ernaar toe werken om de doelen van ondernemers te realiseren.

PERSBERICHT|MIN. EZ